TERMS & CONDITIONS BOOKING BAEK

SCROLL NAAR BENEDEN VOOR DE NEDERLANDSE VERSIE

Dear quiz player(s),

You have booked one or more tables for the pub quiz at Baek. Since the pub quiz is always a busy evening, and we want everything to go as smoothly as possible, we kindly yet urgently request you to take the following into account;

 1. Please be on time. The quiz starts at 20:30. Please ensure you are present by no later than 20:15!
 2. We only accept cash for the participation fee. Drinks and food can still be paid for with a debit card. The full price of the table you reserved will be charged. If you have an extra player who wants to join? Please contact us to check if that is possible!
 3. To avoid a long queue and delays, one person from your team pays the entire participation fee of the team at the quizmaster’s table. This saves us about 30 minutes of check-in procedures! You have all the time in the world to settle the entrance fee per person with each other at your table!
 4. Stick to the table layout. Tables are linked to team names in the cash register system. Switching tables results in the possibility of having to pay for the consumption of both tables. 
 5. If you plan to come with more people than you have specified in your booking, please contact us via WhatsApp (06-14870161) to check if that is possible. If you show up with more players without prior contact, there is a chance that there is no room for them, and we may not be able to admit them. 
 6. Cancellation policy: You can cancel your reservation up to 24 hours before the start of the event free of charge. If you cancel less than 48 hours before the start of the quiz, there is a chance that your reservation will be charged if we cannot find a replacement team for your table.
 7. The organization reserves the right to cancel bookings of teams in the case of overbooking.

NEDERLANDSE VERSIE

Beste quiz speler(s),

Je hebt één of meerdere tafels geboekt voor de pubquiz in Baek. Omdat de pubquiz altijd een drukke avond is, en wij alles zo soepel mogelijk willen laten verlopen, vragen wij vriendelijk, doch dringend de volgende zaken in acht te nemen;

 1. Zorg dat je op tijd bent. De quiz begint om 20:30 uur. Zorg er s.v.p. voor dat je uiterlijk om 20.15 uur aanwezig bent!
 2. We accepteren alleen contact geld met betrekking tot het deelnamegeld. Drankjes en eten kunnen gewoon met een bankpas betaalt worden. De volledige prijs van de door jullie gereserveerde tafel wordt in rekening gebracht. Heb je een extra speler die mee wil doen? Neem dan contact met ons op om te controleren of dat mogelijk is!
 3. Om een lange rij, en vertragingen te voorkomen, betaalt één persoon van jouw team het totale deelnamegeld van het team bij de tafel van de quizmaster. Dit bespaart ons ca. 30 minuten aan checkin handelingen! Je hebt alle tijd van de wereld om aan je tafel het entreegeld per persoon met elkaar te verrekenen!
 4. Houd je aan de tafelindeling. Tafels zijn in het kassasysteem gekoppeld aan de teamnamen. Van tafel wisselen resulteert in de mogelijkheid dat je de consumpties van beide tafels moet afrekenen.
 5. Ben je van plan om met meer mensen te komen dan dat je bij je boeking hebt opgegeven, neem dan via WhatsApp (06-14870161) contact met ons op om te controleren of dat mogelijk is. Kom je zonder contact vooraf met meer spelers opdagen, dan bestaat de mogelijkheid dat er geen ruimte voor ze is, en dat wij ze niet toe kunnen laten.
 6. Annuleringsvoorwaarden
Je kan je reservering tot 24 uur voor aanvang van het evenement kosteloos annuleren. Als je minder dan 48 uur voor aanvang van de quiz annuleert, bestaat de kans dat je reservering in rekening gebracht wordt als we geen vervangend team voor je tafel vinden.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om boekingen van teams in het geval van overboekingen te annuleren.